Opštini Priboj 2,8 miliona dinara za oblast socijalne zaštite

Priboj – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković potpisao je ugovore sa predstavnicima 146 jedinica lokalnih samouprava širom Srbije, kojim je omogućen transfer namenskih sredstava za oblast socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 600 miliona dinara.

Ministar Nikola Selaković potpisao ugovore sa 146 lokalnih samouprava, foto: Vlada Srbije

Ugovor u ime Opštine Priboj, potpisao je predsednik Opštine, Lazar Rvović, a istim su na godišnjem nivou, za namenske transfere, za finansiranje usluga socijalne zaštite, odobrena sredstva od 2.828.363,00 dinara, navodi se na sajtu opštine Priboj.

„Ovaj iznos, uveren sam da će poboljšati funkcionisanje sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, što za nas ostaje jedan od ključnih prioriteta, jer se na taj način zadovoljavaju potrebe najšireg broja naših građana,” rekao je ministar Selaković.

On je istakao da je to novac koji se namenski transferiše gradovima i opštinama za potrebe određenih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao što su geronto domaćice, usluge ličnih pratilaca, personalnih asistenata.

Napominjući da su to samo neke od usluga koje lokalne samouprave pružaju korisnicima, Selaković je objasnio da pružanje određene usluge zavisi od licence koju neka opština ima, kao i mogućnosti da određenu vrstu usluge organizuje na svojoj teritoriji.

„Svakom ministarstvy, a posebno Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jedinice lokalnih samouprava su apsolutno prioritetni i ključni partneri,” istakao je Selaković.

„Uveren da ćemo u ovoj godini i u narednom periodu poboljšati kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite, ali i učiniti efikasnijim sprovođenje propisa u oblasti boračko invalidske zaštite, sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, a sve u korist i za bolji životni standard naših građana,” istakao je Selaković.

Ministar je nakon dodele ugovora, naglasio da je sa predsednicima gradova i opština razgovarao o pitanjima, koja su, kako je rekao, problematična za sprovođenje velikog broja propisa iz delokruga nadležnosti Ministarstva, i najavio naredni susret u maju mesecu, koji će biti organizovan sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

PP Media i GZS