Otpad iz Prijepolja biće deponovan u Užicu

Državna sekretarka u Minisratstvu poljoprivrede zadužena za ekologiju Stana Božović prilikom svoje posete Prijepolju istakla je da će resorno ministarstvo pristupiti rešavanju problema nesanitarne deponije „Stanjevine“ u ovoj opštini, te da će otpad u buduće biti odlagan u sanitarnu deponiju „Duboko“ iz Užica. Iz lokalne samouprave ističu da zvanična potvrda od strane upravnog odbora deponije „Duboko“ još uvek nije stigla, kao i to da je ova opština spremna da sa svojim sredstvima omogući dugoročno rešavanje problema sa otpadom, a to je izgradnja transfer stanice u Novoj Varoši.
Prijepolje je jedna zdrava sredina i kako bi taj epitet bio očuvan mora se pristupiti rešavanju problema sa otpadom, istakla je prilikom svoje posete ovoj opštini državna sekretarka u Ministrastvu poljoprivrede Stana Božović.
„Rešenje je pronađeno i komunalni otpad iz Prijepolja će biti odvožen u Užice. To je jedno prelazno rešenje, a sredstva će biti opredeljena i za izgradnju transfer stanice“, istakla je Božović.
U želji da se problem sa nesanitarnom deponijom „Stanjevine“, koja se nalazi na samom ulasku u Prijepolje, što pre reši pre skoro sva meseca iz loklane samouprave su izašli sa svojim predlogom o dolaganju otpada na užičkoj deponiji „Duboko“, istako je predsednik ove opštine Emir Hašimbegović. On je dodao da nakon izjave državne sekretarke Božović uskoro očekuje i potvrdu od strane upravnog odbora deponije „Duboko“.
„Drago mi je što je stručni tim državne sekretarke Božović prihvatio našu idelju i stupio u njenu realizaciju. Pošto su određeni dogovori već postignuti, mi uskoro očekujemo potvrdni informaciju od strane upravnog odbora deponije „Duboko“ da možemo početi sa odlaganjem otpada na toj lokaciji. Što se tiče izgradnje transfer stanice, to je jedno dugoročno rešavanje upravljanja komunlanim otpadom i naša loklana samouprrava je spremna da sa svojim sredtsvima učestvuje u njenoj izgradnji“, istako je Hašimbegović.
Pošto je rešavanje problema sa odlaganjem otpada na užičku deponiju privremeno, uskoro se očekuje i izgradnja transfer stanice za opštine Prijepolje, Priboj i Novu Varoš, a prema rečima državne sekretarke Stane Božović, to dugoročno rešavanje ovog gorućeg problema biće podržano i od strane resornog Ministrastva.
PP Media