Počela prijava za priključak na komunalnu infrastrukturu nelegalnih objekata

Prijepolje – Građani koji žive u nelegalnim objektima moći će u roku od 30 dana, počevši od 15. septembra 2023. godine u Opštinskoj upravi opštine Prijepolje da podnesu prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturnu mrežu (struju, grejanje, vodu …).

Foto: PP Media

Uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata je propisano da vlasnik može da podnese zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na samo neku od njih, o čemu će se izjasniti u zahtevu za privremeno priključenje koje bude podnosio.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika.

Uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata je predviđeno da priključak za struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova i članovi njihovih domaćinstava koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji u njima žive.

Ova mogućnost se ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalno infrastrukturu.

Takođe, priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturu.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u okviru Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Prijepolje.

Uredbu o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, kao i uputstvo za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu možete naći na sledećim linkovima:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/70/1/reg

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

PP Media