Početna otkupna cena maline 250 dinara

U Vladi Republike Srbije, na sastanku koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović održao sa predstavnicima asocijacija udruženja malinara i hladnjačara konačno je postignut dogovor.

Foto: A.Rovčanin

Usaglašeno je da početna cena otkupa maline bude 250 dinara po kilogramu, kao i da razmer dobiti proizvođača i hladnjačara bude u odnosu 60 prema 40 odsto od prosečne izvozne cene u korist proizvođača. Takođe, država će proces otkupa maline pratiti dvosmerno i ukoliko bude bilo neophodno, a u cilju da nijedna strana ne bude oštećena, intervenisaće u skladu sa Zakonom, a u vezi sa postignutim dogovorom biće potpisan i sporazum.

Martinović je ovom prilikom još jednom podvukao da samo ujedinjenjem, odnosno sinergijom poljoprivrednika i državnih organa može da se odgovori na izazove veoma zahtevnog svetskog i evropskog tržišta hrane, u konkretnom slučaju maline. On je istakao da bi bilo celishodno da se napravi sistem u kome će i mali i veliki proizvođači sihronizovano funkcionisati.

PP Media i GZS