Ponovljeni poziv za nabavku mašina za šivenje

DOO AURUM FASHION SPOT PRIJEPOLJE

 PONOVLJENI POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku: mašina za šivenje.

Rok za podnošenje ponuda je: 15.05.2023. do 13:00h.

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: DOO AURUM FASHION SPOT PRIJEPOLJE Bjelopoljski put b.b. Prijepolje.

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi, svakim radnim danom od 9 do 15 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije e-mailom na: aurumfashion1993@gmail.com, ili telefonom 0648729706.

PP Media