Povećanje digitalne pismenosti u ruralnim sredinama, korak ka povećanju ekonomskog prosperiteta tih sredina

Priboj/Novi Pazar/Tutin – Regionalna građanska alijansa, nevladina organizacija sa sedištem u Beogradu, započela je početkom marta realizaciju četvoromesečnog projekta „Povećanje digitalne pismenosti u ruralnim sredinama, korak ka povećanju ekonomskog prosperiteta tih sredina“.

Realizacija se odvija na teritoriji opština Priboj, Tutin i grada Novog Pazara, koji se realizuje uz pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Sam projekat usmerili smo ka edukaciji žena iz ruralnih sredina o ostvarivanju prava koja imaju kao i svi drugi članovi društvene zajednice, kao i obuci da ovladaju novim tehnologijama i veštinama, obuku za bezbedan pristup internetu i društvenim mrežama. U procesu digitalizacije koja je se na više nivoa sprovodi u našoj zemlji, žene u ruralnim predelima su manje zastupljene a to utiče na njihov položaj u društvenoj zajednici. Analizom sa terena utvrđeno je da ženama u ovim digitalno nerazvijenim područjima nedostaje znanje u vezi sa upravljanjem dgitalnim uređajima, društvenim mrežama i medija, a ovaj nedostatak veština u 21. veku dovodi do određene društvene izopštenosti – kaže Marija Jovanović koordinatorka projekta.

U toku realizacije projekta održane su tri radionice na koje su prisustvovalo preko 60 učesnica.

– Te radionice za temu imaju rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Takođe započeta je i druga faza projekta koje obuhvataju održavanje obuka iz digitalne pismenosti sa ishodom samostalnog obavljanja osnovnih radnji pronalaženja, obrade i priređivanja informacija, kako to navodi cilj ovog projekta, najčešće podrazumeva upotrebu ličnog računara. Prevashodno stoga jer se sve veći deo informacija premešta u virtualnu sferu interneta, i sve veći deo poslovnih, javnih i privatnih servisa lakše realizujemo u toj sferi, a njoj najčešće pristupamo ličnim računarom. Stoga je na tim bazičnim upotrebama ličnog računara koncipiran i ova obuka, i pored toga što je kontekst digitalne pismenosti nešto širi – zaključuje Marija.

PP Media