Predstvnici Turističke organizacije regija Zapadne Srbije posetili Hrvatsku i Sloveniju

U cilju postizanja sinergetskih efekata na regionalnom nivou, RRA Zlatibor je u saradnji sa partnerima iz Slovenije i Hrvatske, organizovala radnu posetu Primorsko – notranjskoj regiji (Slovenija) i Istarskoj županiji (Hrvatska) za predstavnike sektora turizma i ruralnog razvoja Zapadne Srbije. Oni su od 6. do 10. decembara su boravili u Sloveniji i Hrvatskoj sa ciljem da se upoznaju sa iskustvima i primerima dobre prakse u procesu upravljanja turističkom destinacijom i mogućnostima integracije postojećih potencijala i resursa Zapadne Srbije u turističku ponudu i unapređenje ruralnog razvoja naše regije. To je ujedno bilo i povezivanje kandidivanih pilot akcija partnera iz Slovenije, Hrvatske i Srbije u okviru projekta SMARTINNO, koji finansira IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Delegaciju iz Srbije činili su predstavnici lokalnih turističkih organizacija Užica, Zlatibora, Ivanjice, Nove Varoši, Prijepolja, Turističke organizacije regija Zapadne Srbije, predstavnici ugostiteljskog sektora i Poljoprivrednog društva Zlatiborski Eko Agrar.

Prvi deo posete, organizovan je u saradnji sa slovenačkim partnerima, Regionalnom razvojnom agencijom Zeleni kras i Regionalnim razvojnim centrom Kopar kako bi se prenela iskustava koje RRA Zeleni kras ima u upravljanju turističkom destinacijom kroz već uspostavljenu Regionalnu destinacijsku organizaciju Zeleni kras. Zeleni kras je turistička destinacija koje je nastala kao rezultat saradnje 8 opština Primorsko – notranjske regije sa ciljem promocije geografskog područja kome pripadaju. Učesnici iz Srbije i predstavnici RRC Kopar imali priliku da se upoznaju sa načinom organizacije, finansiranja i aktivnostima Regionalne destinacijske organizacije Zeleni kras koja je osnovana sa ciljem da operativno upravlja i radi na povezivanju svih aktera iz oblasti turizma sa ciljem tržišne valorizacije potencijala i karakteristika područja. Tokom posete potpisan je memorandum o saradnji između RRA Zlatibor, Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, RRA Zeleni kras i RRC Kopar, kao osnova za za buduću saradnju kroz transfer znanja i iskustava iz oblasti turizma.
PP Media