Pregled kod privatnika o trošku RFZO

Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede u domu zdravlja ili bolnicama, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od RFZO. Međutim, većina ne zna za to, a i zdravstvene ustanove izbegavaju da daju potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku, jer se novac, koji se vraća pacijentu, skida sa računa ustanove.
Iako se po tvrdnjama direktora domova zdravlja na ove preglede ne čeka duže od mesec dana, situacija je sasvim drugačija.
Pravo na nadoknadu troškova u privatnim ordinacijama osiguranici imaju za preglede za koje ne postoje liste čekanja. To se odnosi na razne ultrazvučne preglede, rendgenska snimanja, test opterećenja… Ne mogu se refundirati troškovi privatno urađenog snimanja skenerom, magnetnom rezonancom, operacije katarakte, ugradnje veštačkog kuka i kolena.
Ipak, malo je pacijenata koji uspeju da dobiju potvrdu na osnovu koje mogu da naplate pregled kod privatnika.
Ako vam bilo koja zdravstvena ustanova zakaže pregled za koji ne postoji lista čekanja za dalje od mesec dana, obavezno tražite potvrdu da nisu u mogućnosti da urade pregled – operaciju. Sa tom potvrdim idete u privatnu ordinaciju, i nakon toga sa računom se obraćate fondu za refundaciju troškova. Zvaničan obrazac RFZZO za refundaciju troškova možete pronaći na linku http://www.rfzo.rs/download/ObrazacP3.pdf
PP Media