Priboj: POS terminal na šalteru Uslužnog centra

U saradnji sa Кancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije opština Priboj uvela je i pustila u rad POS terminal na šalteru opštinskog Uslužnog centra.

Postojanje ovog terminala olakšava građanima obavljanje svih administrativnih poslova koje podrazumevaju plaćanje određenih administrativnih taksi, kako republičkih tako i opštinskih, plaćanje poreza. Zahvaljujući puštanju u rad ovog terminala pri Uslužnom centru opštine Priboj, prilikom izdavanja Izvoda iz matičnih knjiga ili Uverenja o državljanstvu, kao i prilikom pokretanja nekih administrativnih postupaka, građani više neće morati uplatu da vrše popunjavanjem uplatnica i plaćanjem na šalterima pošte ili banaka, već će to moći da urade jednostavnim provlačenjem platne kartice (DINACARD,VISA i MASTERCARD) na šalteru pisarnice.

Na ovaj način opština Priboj želi da svim korisnicima usluga Uslužnog centra obezbede brzu i efikasnu realizaciju administrativnih procedura, težeći uvođenju što efikasnijeg jednošalterskog sistema.

PP Media