Priboj postaje Regionalni centar Uprave granične policije

U Priboju je potpisan Ugovor o zameni ispunjenja između Republike Srbije i FAP Korporacije a.d. Priboj, kojim su potraživanja Republike Srbije prema Korporaciji FAP, a koje je Fond za razvoj Republike Srbije ustupio bez naknade Republici Srbiji, preneta u svojinu Republike Srbije.
Nepokretnosti i oprema koja prelaze u svojinu Republike Srbije vrednosti su 249.547.017,78 dinara. Ugovorom koji je u Priboju sa direktorom FAP korporacije a.d. Priboj potpisao državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović, u svojinu države preneta je Administrativna zgrada, poznatija kao „žuta zgrada“, koja se nalazi iza Upravne zgrade Fap-a, sa pripadajućim zemljištem. Administrativna zgrada, poznatija kao „žuta zgrada“ u narednim danima biće ustupljena Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi granične policije, kako bi u njoj bio otvoren Regionalni centar Granične policije. Plan je da se u veoma kratkom periodu izvede niz dodatnih radova u smislu neophodne adaptacije objekta i 1. februara 2016. godine Regionalni centar Uprave granične policije i zvanično počne sa radom.
PP Media