Spreman Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Prijepolje

Komisija za strateško planiranje izradila je Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Prijepolje za period 2016-2020 godine.Ovaj strateški dokument naći će se na javnoj raspravi 11. decembra u Domu kulture od 10 do 12h.
Cilj izrade Strategije održivog razvoja opštine Prijepolje je kreiranje osnove za
intenzivniji razvoj opštine, putem osmišljavanja efikasnijeg korišćenja postojećih
ljudskih i prirodnih resursa, a što će se odraziti na poboljšanje uslova poslovanja i
životnog standarda građana Prijepolja.
Izrada ovog strateškog dokumenta podrazumeva podizanje kapaciteta opštine za
strateško, dugoročno planiranje, građenje partnerstva i efikasnu implementaciju
proriteta, kroz realizaciju pojedinačnih akcionih planova.
Strategija održivog razvoja opštine Prijepolje je obuhvatla period od 2016. od 2020.
godine i na njenu implementaciju ne bi trebalo, niti smelo, da utiču politička
dešavanja na lokalnom nivou. Opština Prijepolje će nastojati da u sledećem
periodu bude inicijator implementacije Strategije održivog razvoja opštine
Prijepolje i nastojaće da obezbedi budžetska sredstva, opredeljena isključivo za prave namene, kao i da iznađe i druge izvore finansiranja, koji će doprineti efikasnijem ostvarenju planiranih aktivnosti.
Strategijom održivog razvoja je definisana vizija razvoja opštine za period od 2016. do 2020. godine. Određeni su razvojni pravci kojima će se omogućiti optimalno
iskorišćavanje i razvoj svih prirodnih i ljudskih resursa kojima opština Prijepolje
raspolaže, kao i stvaranje uslova za stabilan ekonomski razvoj i zapošljavanje uz
zaštitu i unapređenje životne sredine i obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva.
U postupku izrade Strategije održivog razvoja opštine Prijepplje, učestvovali su brojni
predstavnici lokalne samouprave, javnih ustanova, privatnog sektora i nevladinih
organizacija i svojim angažmanom doprineli nastanku ovog dokumenta.
PP Media