Prijepolje: Da li građani treba da poštuju odluke suda ako to NE čini vlast?

Na zasedanju Skupštine opštine u Prijepolju, 28. marta, odbornička većina odbacila je predlog 15 opozicionara da se smeni direktorka Centra za socijalni rad Sabira Hadžiavdić i da se izabere vršilac dužnosti. Direktan povod za otvaranje ove teme jeste pravosnažna presuda Apelacionog suda u Кragujevcu, koji je utvrdio da je Sabira Hadžiavdić nezakonito postavljena na tu dužnost.

Još je Sabahudin Hajdarević, član Opštinskog veća i advokat, kazao na sednici da „nije sud nadležan da se bavi postavljanjem i razrešavanjem bilo kog direktora, javnog preduzeća ili ustanove”, dodajući kako „sud nema pravo tim da se bavi, to je nadležnost Skupštine koja je donela takvu odluku i više nema razloga da ponovo o tome raspravljamo”.

To bi bila nova pravna teorija koja se, zasad, ne izučava ni na jednom fakultetu za pravo u ovoj zemlji. Zbog toga je redakcija Glasa zapadne Srbije zamolila Apelacioni sud u Кragujevcu da nam odgovori na tri pitanja:

Odgovor dostavljen Glasu zapadne Srbije od strane Apelacionog suda u Kragujevcu
  1. Da li su odluke Apelacionog suda obavezujuće?
  2. Кoji je rok za sprovođenje odluke suda?
  3. Кoji su pravni koraci, posledice i konsekvence ukoliko odluka suda ne bude sprovedena?

Dobili smo odgovor iz Кragujevca sa potpisom Milene Andrijević, koordinatora za medije u Apelacionom sudu, gde stoji:
U vezi sa pitanjima koja ste uputili Apelacionom sudu u Кragujevcu elektronskim putem, obaveštavamo sledeće:

Sudske odluke su u skladu sa čl. 145 st.3 i 4 Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 98/06) i čl. 3 st. 2, 3 i 4 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS” broj 116/08…88/18), obavezne za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole.

Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku i svako je dužan da poštuje izvršnu sudsku odluku.
Presuda ima dejstvo prema strankama od dana kada im je dostavljena.
Rok za izvršenje činidbe naložene presudom, propisan je odredbama Zakona o parničnom postupku.

Pravni koraci i posledice, u slučaju nesprovođenja odluke suda, zavise isključivo od dispozicija stranaka.”

Dakle, ko ne poštuje dispoziciju (zapovest), suočiće se sa sankcijom. Tako da ne važi stav odborničke većine u Skupštini opštine Prijepolje, koja je glasala po principu – Кakav Apelacioni sud, kakvi bakrači.

GZS i PP Media