Prijepolje: Raspisan konkurs za sprovođenje Javnih radova

Na osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera ili programa APZ-a između opštine Prijepolje i NSZ-Filijale Prijepolje za 2016.godinu a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu, NSZ u saradnji sa opštinom Prijepolje raspisala je konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini.
Cilj ovog konkura je angažovanje prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije Nacionalne službe.
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju sa sedištem ili organizacionom jedinicom na teritoriji opštine Prijepolje organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne register.
Angažovanim licima će biti isplaćene naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu,na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou. Utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunateu skladu sa zakonom.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja 13.07.2016.godine, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 26.07.2016. godine.
PP Media