Prijepolje: Stop nelegalnoj gradnji

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović doneo je Rešenje o obrazovanju Komisija za popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Prijepolje. Komisije su podeljene u tri zone, od po tri člana, i imaće zadatak da izvrše popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji cele opštine. Nakon izvršenog popisa Komisije će izveštaj dostaviti građevinskom inspektoru koji bi trebalo da donese pojedinačna rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata.
Komisiju za prvu zonu čine Milić Gluščević, Branko Brajević i Izet Čolović, za drugu i četvrtu zonu nadležni su Bosa Gojak, Adnan Turković i Mervin Poturak, dok će treću i petu zonu obići i sačiniti izveštaj Stanko Kijanović, Ifet Hamzić i Miloš Laušević.
PP Media