Prijepolje: Video nadzorom protiv požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, u sardnji sa predstavnicima Evropske unije, projektovalo je i instaliralo sistem za video nadzor šuma na teritoriji opštine Prijepolje. Instaliranim sistemom postavljene su specijalne video kamere na stubovima repetitora RTS-a na tri lokacije u ovoj opštini, koji su video linkovima povezani sa operativnim centrima u Šumskom gazdinstvu i Vatrogasno spasilačkoj jedinici Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju.
Video kamere postavljene sistemom za video nadzor šuma vršiće dvadeset četvoro časovni nadzor na 75 % šumskog područja kojim gazduje Šumsko gazdinstvo Prijepolje. Kamere su postavljenje na Koševinama, Gradini i Kamenoj Gori i prema rečima načelnika Odeljenja za vanredne situacije Gorana Posrkače, ovaj sistem u mnogome će olakšati rad kako vatrogasno spasilačkoj jedinici u Prijepolju, tako i Policijskoj upravi i Šumskom gazdinstvu.
„Ovaj sistem je tako projektovan i realizovan da ima mogućnost da u svakom trenutku otkrije nastali požar na šumskim kompleksima i da ga u samom stadijumu razvitka otkrije, što je za najbitnije za vatrogasnospasilačke jedinice, jer kada požar na vreme bude dojavljen, on se sa vrlo malim snagama lokalizuje i otkloni“, kazao je Posrkača.
Prijepolje je jedina opština u Srbiji koja je dobila ovaj savremeni sistem za video nadzor šumskog područja, a sredstva su obezbeđena od strane Vlade Republike Srbije i Evropske Unije.
Oprema je odmah po postavljanju dala i rezultat. Naime na obroncima Zlatara uz pomoć kamere sa repetitora iz Kamene Gore lociran je požar, koji je ubrzo i lokalnizovan.
PP Media