Prijepoljska ekološka udruženja traže obrazovanje “Zelene stolice” u lokalnom parlamentu

Prijepolje – Tri udruženja građana iz Prijepolja u saradnji sa Koalicijom protiv korupcije u životnoj sredini, podneli su Opštinskoj upravi Inicijativu za uspostavljanjem instituta Zelene stolice. Reč je od udruženjima “Prijatelji Brodareva”, „PSK Kolovrat” i “Ekološki pokret Prijepolja”, koji imajući u vidu da mehanizam ‘’Zelena stolica’’ postoji osam godina u Narodnoj skupštini Republike Srbije pri Odboru za zaštitu životne sredine, i daje dobre rezultate rada, predlaže osnivanje sličnog mehanizma i na lokalnom nivou.

Foto: A.Rovčanin

Institut bi trebalo da predstavlja demokrartski vid dijaloga između građana i donosioca odluka, a ogleda se u tome što bi gradska vlast obezbedila jednu stolicu u lokalnom Parlamentu za udruženja koja se bave zaštitom životne sredine i koja bi imala parvo da se obrate građanima za skupštinskom govornicom samo kada se raspravlja o ekološkim temama.

„Zelena stolica“ bi predstavljala dobar mehanizam saradnje organizacija civilnog društva i skupštine jedinice lokalne samouprave u kreiranju javnih politika. Učešće predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva u radu Skupštine grada/opštine, u kreiranju javnih politika omogućilo bi pružanja stručne pomoći i razvijanja potrebnih administrativnih kapaciteta u jedinici lokalne samouprave za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 27 Klaster 4.

–  Član 13. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi daje pravo organima jedinica lokalne samouprave da mogu sarađivati sa udruženjima, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama, u interesu jedinice lokalne samouprave i stanovnika sa svog područja. Član 20. stav 1. tačka 8. utvrđuje  da  se opština preko svojih organa stara o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda, zaštiti kulturnih dobara od značaja za opštinu. Narodna skupština Republike Srbije 2009. godine usvojila je Zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije kojim je preuzela obavezu da omogući svakoj osobi da živi u životnoj sredini koja odgovara njenom zdravlju i blagostanju. Dana 21. Oktobra 2021. godine potpisan je Sporazum o saradnji SKGO i Zelene stolice – mreže nevladinih organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine, kojim je dogovorena saradnja na jačanju učešće javnosti u sprovođenju donetih odluka pre svega na lokalnom nivou. Uviđajući značaj saradnje civilnog i javnog sektora, posebno u oblasti zaštite životne sredine i u okviru pregovaračkog Poglavlja 27 smatramo da uvođenje mehanizma ‘’Zelena stolica’’ u Skupštini opštine može doprineti povećanju učešća građana u donošenju za njih važnih ekoloških odluka, te pripremi projekata za strukturne zelene fondove  – navodi se u saopštenju podnosioca inicijative.

PP Media