Zaštitu Prijepolja od poplava finansira Svetska banka

Prijepolje – Predsednik opštine Drago Popadić i načelnik opštinske uprave Miodrag Ćubić, prisustvovali su sastanku organozovanom u JVP „Srbijavode“ sa temom Projekti za zaštitu od poplava koji se finansiraju od strane Svetske banke na teritoriji opštine Prijepolje, navodi se na sajtu opštine Prijepolje.

Foto: Opština Prijepolje

Na sastanku su prisustvovali najviši predstavnici „Srbijavoda“, direktor Goran Puzović, izvršni direktor za uređenje, korišćenje i zaštitu voda Miloš Radovanović, izvršni direktor za zaštitu od štetnog dejstva voda Darko Janjić, šef kabineta dr Jelena Puzović, rukovodilac VPC „Sava-Dunav“ Aleksandar Nikolić i šef odeljenja za zaštitu od spoljnih voda Branislav Ćamilović. Takođe sastanku je prisustvovala i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Maja Grbić, v.d. direktor Republičke direkcije za vode, kao i projektanti „Hidrozavod DTD“ Srđan Nikoletić i Zoran Gregorijević.

Кako „Srbijavode“ intervenišu i planiraju da investiraju u Prijepolju na više lokacija i sa znatnim finansijskim sredstvima na sastanku su dogovorene aktivnosti koje je neophodno što pre sprovesti.

Jedna od najznačajnih investicija je obaloutvrda na reci Lim u Zalugu za šta je neophodno da opština u što kraćem roku usvoji „Plan detaljne regulacije za deo naselja Zalug u Prijepolju u svrhu zaštite od velikih voda reke Lim“. Predsednik opštine je dao garancije da će se pomenuti plan usvojiti u toku marta meseca.

„Srbijavode“ rade kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju (IDR; PGD i PZI) i projekat preparcelacije. Urađeno je Idejno rešenj (IDR) koje čeka usvajanje plana i neophodno ga je prilagoditi i izmeniti ukoliko bude potrebe za tim.

Paralelno se radi i na izradi i usvajanju Urbanističkog projekta (UP) desne obale reke Lim u Hašimbegovića polju. Opština po dobijanju (UP) će preduzeti sve mere da se isti hitno usvoji i prosledi „Srbijavodama“ na dalje aktivnosti i dobijanju Odobrenja za izvođenje radova. I na desnoj i levoj obali reke Lim u Zalugu će se paralelno izvoditi radovi.

Na sastanku je dogovorena i poseta predstavnika „Srbijavoda“ Prijepolju koji će čim vremenski uslovi budu dozvoljavali nastaviti sa radovima na reci Lim u Brodarevu. Odnosno nastaviće se sa privremenim bedemom kako bi se leva obala Lima zaštitila. Privremeni sanacioni radovi su priprema pred glavne radove koji će se izvoditi kada bude gotova projektna dokumentacija čija izrada je u toku.

Iako je akcenat bio na reci Lim, svakako je razgovarano i o vodama drugog reda, pre svega Mileševci, Seljašnici, Slatinskoj i Кomaranskoj reci gde će se pored hitnih sanacionih radova raditi i na trajnom rešavanju ovih bujičnih tokova.

„Imajući u vidu da je opština Prijepolje nerazvijena opština, svesni smo da moramo pripremiti i poboljšati infrastrukturne uslove u cilju bržeg razvoja . A za to nam je preko potrebna pomoć nadležnih ministarstva i javnih preduzeća. Potrudićemo se da u narednom periodu unapredimo saradnju sa državnim institucijama”, stoji na sajtu opštine Prijepolje.

PP Media i GZS