Prijepoljski Dom kulture realizovao sve predviđene programe u ovoj godini

U skladu sa finansijskom situacijom uspeli smo da realizujemo sve planirane programe u tekućoj godini, kažu iz prijepoljskog Doma kulture.
Osim toga nešto što ocenjujemo kao vrlo bitno na kraju 2016.godine je činjenica da smo uspeli da osposobimo pozornicu u maloj sali za višenamensku upotrebu. Naime, mala sala će u 2017.godini biti funkcionalnija i osim tribinskih programa, kao do sada, osposobljena je i za manje folklorne koncerte, pozorišne predstave i filmske projekcije.
Takođe smo uspeli i da isplatimo zaposlenima 12.platu u celosti, što je u ovoj Ustanovi bio problem 10 godina unazad.
Nadamo se da će sledeća godina biti raznovrsnija kada su u pitanju programi Doma kulture ali i uspešnija, zaključuju iz ove ustanove u pisanoj izjavi za medije.
PP Media