Promovisana monografija Nove Varoši

Nova Varoš – U predvečerje opštinskog praznika u Domu kulture promovisana je monografija „Nova Varoš“, koja na 420 strana, u 12 poglavlja iz pera 11 autora predstavlja prošlost i sadašnjost kraja. Ovo je druga knjiga  proletos osnovanog Istraživačko izdavačkog centra „Stari Vlah“ u Beogradu, a objavljivanje knjige finansirao je naš zemljak, beogradski privrednik Milorad Miško V. Stevović, na dar zavičaju.

Prošlost i sadašnjost iz pera 11 autora

– U samom početku bio je koncept naučno-istorijske monografije. Кada smo konstatovali da je vreme takvih monografija prošlo – odlučili smo da  naša  monografija bude prilagođena vremenu u kojem živimo  i generaciji koja drugačije čita. Shvatajući da ima  ljudi koji će pokazati  veće  interesovanje za Novu Varpš, njen nastanak i bivstvovanje, izdali smo „Bibliografiju“ u kojoj su navedeni svi tekstovi koji su do sada objavljeni o Novoj Varoši – rekao je Stevović  u ponedeljak uveče na  promociji monografije čiji je suizdavač Opština Nova Varoš.

Foto: A.Rovčanin

Govoreći o ciljevima  IIC „Stari Vlah“ da okupi što veći broj  Novovarošana i one koji vole Novu Varoš,  da se ostvare čvrste veze između svih Varošana ma gde oni bili, da se kroz volonterski, a i profesionalni rad istraži Stari Vlah, a posebno Nova Varoš, koja je  njegov ne samo geografski centar, Stevović je  naglasio:

– Velika nam je želja da istraživanjem prošlosti, sagledavanjem stvarnosti i budućnosti, da nam Nova Varoš ne bude samo u srcu, već da nam postane mnogo jasnija, poznatija i  razgovetnija u naučno- dokazivnom smislu. U delu izdavačke delatnosti  izdavanjem knjiga i časopisa afirmisaćemo sav kreativni potencijal Novovarošana i svih drugih sa područja Starog Vlaha. Od proleća pokrećemo šestomesečni Starovlaški letopis.

Foto: A.Rovčanin

Učestvujući u promociji zavičajnog dela istoričarka Svetlana Jevdoksić je podsetila na istorijske nepravde: dva veka su naši preci sami vodili borbu za oslobođenje i poslednji se oslobodili, a da je naš zavičaj nepravedno zapostavljen i skrajnut u nacionalnoj istoriji. Profesor Кatarina Đajić Ruljević je rekla da imamo turističke vrednosti za kojima mnogi čeznu, ali je mnogo toga neiskorišćeno i da nam treba jasna strategija i planski razvoj.

Izvršni urednik Milomir Кragović podvukao je da su uloženi veliki napori da brojni podaci iz oko 500 godina istorije Nove Varoši ne budu suvoparni i dosadni i da kraj sa bogatom tradicijom zaslužuje ovakvu monografiju. Recenzent Muhamed Mulaganović odao je zahvalnost autorskom i uređivačkom timu.

Podsećajući da su se izdavač i saradnici opredelili za popularno pisanje, jer je takav oblik najbliži čitalačkoj publici, a cilj je da se knjiga i čita i gleda, glavni urednik monografije Milinko Bujišić je, porede ostalog, napisao u uvodu:

– Pred vama je jedan pionirski poduhvat da saznamo odakle smo pošli, kuda smo sve prolazili i dokle smo stigli u svim sferama ljudskog delanja. Jasno se vidi, bar se tako nadamo, bogata istorija novovaroškog kraja, puna čemera i jada, pobeda i poraza, ali bogate kulture, koja je oblikovala našeg čoveka. Vidi se da je iz naše burne prošlosti ostalo mnogo velikih dela i mnogo značajnih ličnosti. Sve nas je to ojačalo, ako nas nije ubilo!

Foto: A.Rovčanin

Ističući da, iako nije posebno obrađeno kao poglavlje, taj osobeni duh i mentalitet je matrica tog ogromnog prostora, koji je vekovima prepoznatljiv,  Bujišić je zapisao da  je u novovaroškom kraju nastala lepota prirode i ljudskog duha i tu je njihovo stalno mesto boravišta. Bilo i – ostalo .

  – Ako monografija, sa svim svojim nedostacima, posluži kao dobra osnova sadašnjim i budućim generacijama da se više bave svojim zavičajem, možemo smatarati da ovaj posao nije bio uzaludan – očekivanja su Bujišića.

Direktorka Doma kulture Mihrija Hadžić iskazala je zadovoljzbog činjenice da Novovarošani koji žive van svog ravičaja ne zaboravljaju svoje korene.

– Posebno meraduje što Novovarošani koji žive van svog zavičaja ne zaboravljaju svoje korene i sarađuju sa nama koji smo ostali u Novoj Varoši doprinoseći unapređenju i razvoju svog mesta u kulturnom, ekonomskom i svakom drugom smislu – istakla je Mihrija.

Direktorka Doma kulture Jovan Tomić u Novoj Varoši Mihrija Hadžić, foto: A.Rovčanin

Autori monografije 

– Za ovo što sam rekao o izgledu i očekivanom sadržaju postoje „krivci“ – rekao je Stevović. – To su na prvom mestu autori: Svetlana Jevdoksić, Ivan Dilparić, Indira Gendžić, Maida Turkmanović, Bojana Melović, Filip Bjelić, Risto Diplarić, Antonija Vučićević, Кatarina Đajić Ruljević, Grozdan Bogdanović i Velibor Ljujić, zatim glavni urednik Milinko Bujišić, izvršni urednik Milomir Кragović, grafički urednik – dizajner Marko i Danko Polić, a  poseban deo krivice snose autori  fotografije Rade Prelić i Alaksandar Bubanja. Svi su Novovarošani, sa jednim izuzetkm…

Zlatarinfo i PP Media