RGZ osudio govor narodnog poslanika Jasmina Hodžića a „krivicu“ za administrativne probleme zbog kojih građani trpe prebacio na lokalne samouprave

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Nakon govora narodnog poslanika Jasmina Hodžića (SDPS) u Skupštini Srbije, o problemima u radu Službe za katastar nepokretnosti koja pokriva tri polimske opštine Prijepolje, Priboj i Novu Varoš, i najave čelnika ovih lokalnih samouprava da će zbog loše saradnje sa ovom službom zatražiti pomoć države, saopštenjem za javnost oglasili su se iz Republičkog geodetskog zavoda.

Ilustracija

RGZ je oštro osudio govor poslanika Hodžića, a za probleme koji postoje i značajno utiču na funkcionisanje zemljišne administracije u ovim područjima, odnovornost prebacio na lokalne samouprave.

Saopštenje RGZ prenosimo u celosti.

Republički geodetski zavod oštro reaguje povodom govora narodnog poslanika g. Jasmina Hodžića u skupštini Srbije 20. jula 2023. godine koji je optužio RGZ za probleme tri polimske opštine – Prijepolja, Priboja i Nove Varoši i da RGZ, kako je navedeno, „koči razvoj“ navedenih opština. Govor gospodina Hodžića je bio i povod za nekoliko medijskih tekstova koji napadaju i okrivljuju RGZ za gore navedeno.

Republički geodetski zavod je analizirao situaciju u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš i utvrdio da postoji niz problema koji značajno utiču na funkcionisanje zemljišne administracije u ovim područjima. Ovi problemi ne proističu isključivo iz rada RGZ-a, već su rezultat šireg stanja u lokalnim sredinama, van naše nadležnosti.

Uočeni problemi u navedenim opštinama ukazuju na neophodnost sveobuhvatnog pristupa u rešavanju situacije. Кao prva važna stavka, primetno je da određeni organi lokalne samouprave nisu adekvatno iskoristili elektronske servise koje nudi RGZ. Nažalost, čak i uz potpuno funkcionalan katastar i digitalne alate, loše korišćenje ovih usluga može dovesti do nepotrebnih problema i zastoja u zemljišnoj administraciji.

Takođe, značajno nisko korišćenje eКatastra i drugih elektronskih servisa u ovim opštinama ukazuje na potrebu za edukacijom i osnaživanjem službenika lokalnih organa kako bi ispravno koristili digitalne alate za rešavanje administrativnih poslova. RGZ je otvoren za saradnju i pružanje obuke kako bi se obezbedila efikasnija upotreba sistema i postigao bolji kvalitet usluge za građane.

Dodatno, primetno je da Centri za socijalni rad u pomenutim opštinama nisu ispravno koristili digitalne servise RGZ-a, čime su nepotrebno otežavali građanima proces dobijanja relevantnih dokumenata. Povećanje korišćenja ovih servisa može značajno olakšati administrativne procedure i ubrzati procese u zemljišnoj administraciji.

Takođe, loša praksa slanja neadekvatnih geodetskih elaborata i neispravnih zahteva za upis nepokretnosti u katastar stvara nepotrebne probleme u radu RGZ-a. Ovakvi zahtevi moraju biti odbijeni u skladu sa zakonom, a ispravna izrada elaborata je od vitalnog značaja za sprovođenje uspešnog sistema zemljišne administracije.

RGZ takođe naglašava važnost primene digitalnih usluga u poslovanju opštinskih organa, posebno u kontekstu ozakonjenja. Ispravno korišćenje eUprave i digitalne komunikacije sa RGZ-om omogućava efikasniji i brži protok informacija, što je ključno za rešavanje raznih pitanja u vezi sa nekretninama.

Na kraju, RGZ poziva lokalne vlasti da prepoznaju svoju ključnu ulogu u poboljšanju situacije. Adekvatna saradnja i korišćenje digitalnih resursa koje RGZ nudi, zajedno sa ispravnim postupanjem u zemljišnoj administraciji, mogu znatno doprineti efikasnosti sistema i pružanju bolje usluge građanima.

RGZ je spreman da podrži lokalne samouprave u rešavanju ovih problema i da pruži neophodnu obuku i podršku. Međutim, naglašavamo da je neophodna zajednička odgovornost svih aktera u lokalnoj sredini kako bi se postigao održiv napredak i omogućio efikasan sistem zemljišne administracije. Samo uz međusobnu saradnju i prepoznavanje uzroka problema možemo zajednički stvoriti uslove za unapređenje celokupnog ambijenta u kojem živimo.

PP Media