Sanirano klizište u Pribojskoj Banji

Priboj – Već više od dve decenije u Pribojskoj Banji je akutan problem klizište iznad RH centra, koje se, sa većim snežnim ili kišnim padavinama, aktivira i iznova ugrozi, kako RH centar, tako i bazene i Spa centar Terme 36.6,zatim saobraćajnicu kroz Banju ali i manastir Svetog Nikole.

Foto: Opština Priboj

Tako je bilo i krajem prethodne godine, kada su nakon obilinih padavina u decembru, klizištem bili ugroženi upravo svi pomenuti objekti,pa je zbog opasnosti od klizišta po ljude i imovinu, opštinski Štab za vanredne situacije u Priboju, proglasio vanrednu situaciju u delu mesne zajednice Pribojska Banja.     

Na inicijativu Episkopa mileševskog Atanasija u manastiru Svetog Nikole,tada je održan i sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj  i zakupca bazena, kako bi se što pre i adekvatno reagovalo i klizište, privremeno ili trajno saniralo.

U procesu restitucije, 2013. godine, Republika Srbija vratila je Eparhiji mileševskoj i manastiru Svetog Nikole zgradu Rehabilitacionog centra i pripadajuće bazene izgrađene na manastirskom zemljištu.

Foto: Opština Priboj

Klizište u Pribojskoj Banji, aktivno je od 2010.godine, a lokalna sauprava, i ovoga puta, odmah je preduzela konkretne mere uz saglasnost eparhije Mileševske. Uklonjeno je preko 1000 kubika zemlje sa površine, koja je ugrožavala pomenute objekte, a onda se pristupilo izgradnji gabionskog zida na prostoru između RH cetra i banjskih bazena. Urađena betonska stopa, na koju je izgrađen gabionski kameni zid, visine dva i širine jedan metar. Ukupno je urađeno 24 metra ovog zida, a onda je iznad njega, dubine dva i širine tri metra, postavljena i kamena kaldrma odnosno nasut kamen propisane veličine.

Po oceni stručnjaka, posao su kvalitento izveli „Putevi Užice“, a očekivanja su da će preduzete mere značiti i dugoročniju stabilizaciju klizišta u Pribjskoj Banji, koje se evo, do ovih prolećnih dana, nije ponovo aktiviralo.

Glavni radovi su privedeni kraju,a ovih i narednih dana, klizište će se sukcesivno, prekrivati adekvatnim slojem rodne zemlje, kako bi se što pre prostor klizišta poptuno ozelenio, pa pored određene zašite i taj prostor u centru Banje, koliko – toliko kultivisao, i izgledao što lepše.

Vrednost izvedenih radova na saniranju klizišta u Pribojskoj Banji je preko tri miliona dinara, a sredstva je obezbedila Opština Priboj.

PP Media