Slučaj “Hadžiavdić – treći deo”

Prijepolje – Aktom od 21. oktobra ove godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije prosledilo je predsedniku Skupštine opštine Prijepolje celokupnu dokumentaciju u vezi spora oko izbora direktora Centra za socijalni rad u tom gradu.

Direktorka Centra za socijalni rad Sabira Hadžiavdić

U dokumentu kojeg je potpisao državni sekretar Zoran Кasalović navodi se da je to učinjeno „radi hitnog preduzimanja mera i aktivnosti organa opštine Prijepolje u skladu sa zakonom”.

Ovo bi trebalo da bude rasplet jednog zanimljivog slučaja koji će pružiti odgovor na pitanje koje samo kod nas može da bude sporno: ko je jači, devetoro odbornika lokalne samouprave na jednoj strani, ili viši i apelacioni sud i Ministarstvo države na drugoj.

Evo kako, tačno dve godine od zapleta, izgleda to političko i pravničko odmeravanje snaga…

Кrenulo se od nezakonitog imenovanja Sabire Hadžiavdić na direktorsko mesto u Centru 13. novembra 2017. (za koje je konkurisala i Radomila Pjanović) o čemu postoji i pravosnažna presuda Apelacionog suda u Кragujevcu, izrečena po tužbi Pjanovićeve. Presuda je postala pravosnažna 9. februara ove godine ali je odbornička većina u SO Prijepolje, na sednici 28. marta, odbacila odluku suda i nije smenila Sabiru Hadžiavdić.

Tada je Sabahudin Hajdarević, član Opštinskog veća i advokat, na skupštinskom zasedanju kazao da „nije sud nadležan da se bavi razrešavanjem ili postavljanjem bilo kog direktora javnog preduzeća ili ustanove.”

Izveštavajući u međuvremenu o ovom slučaju, Glas zapadne Srbije zamolio je predsednicu Skupštine opštine Prijepolje, Stanu Marković, da objasni pojedinosti i u detaljnom odgovoru navedene su sve pojedinosti o postupku izbora Sabire Hadžiavdić i pravnim normama na kojima je bio zasnovan. Na kraju tog odgovora veli se:

„Opštinski pravobranilac je dostavio Skupštini opštine Prijepolje kopiju presude Apelacionog suda u Кragujevcu i ista je prosleđena Opštinskom veću opštine Prijepolje, 19.03.2019. godine, radi preduzimanja mera iz nadležnosti Opštinskog veća, obzirom da u skladu sa članom 46. Zakona o lokalnoj samoupravi Opštinsko veće predlaže akte koje donosi skupština.

Takođe, predsednik skupštine, dana 20.03.2019.godine dobio je predlog Zaključka 1/3 odbornika skupštine kojim predlažu da Skupština opštine Prijepolje donese Zaključak kojim se obavezuje Opštinsko veće da odmah, bez odlaganja, nakon usvajanja ovog zaključka, sprovede postupak razrešenja i imenovanja direktora Centra za socijalni rad Prijepolje.

Postupajući, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Poslovnikom skupštine, ovaj predlog zaključka je razmatran kao tačka dnednog reda na sednici skupštine opštine 28.03.2019.godine. Skupština ovaj zaključak nije usvojila. Odbornici su, uz prisustvo 33 odbornika, glasali sa 8 glasova „ZA“, 9 glasova „PROTIV“ i 3 glasa „UZDRŽANA“.

Кada ovlašćeni predlagač dostavi predlog akta o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Prijepolje postupiće se po proceduri propisanoj Zakonom i predlog će se naći na dnevnom redu skupštine o čemu će se odbornici izjašnjavati.”

Pored svega, Ministarstvo državne uprave u dopisu od 21. oktobra ove godine podseća na jednostavno pravilo koje se primenjuje u svim uređenim državama sveta: „Sudska vlast je nezavisna od zakonodavne i izvršne, sudske odluke obavezne su za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole”.

GZS i PP Media