Subvencije za veštačko osemenjavanje krava za novovaroške poljoprivrednike

Nova Varoš – Opština Nova Varoš će i ove godine subvencionisati veštačko osemenjavanje krava, a iznos subvencije je povećan sa 1.000 na 1.500 dinara po jednom osemenjenom grlu . Za ovu namenu u agrarnom budžetu opredeljeno je 3,6 miliona dinara. Mera će se sprovoditi do utroška sredstava.

Ilustracija, foto: A.Rovčanin

Tim povodom Opštinska uprava je upitula javni poziv zainteresovanim stočarima, koji ovde prenosimo u celini:

Opština Nova Varoš , je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2022. godinu planirala i meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava.

Za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima opština Nova Varoš je ove godine opredelila u budžetu 13,4 miliona dinara, odnosno četiri miliona dinara više nego prošle godine, pa je i budžet za veštačko osemenjavanje povećan na 3,6 miliona dinara. Iznos subvencije za osemenjavanje krava povećan je sa 1.000 na 1.500 dinara po jednom osemenjenom grlu. Jedan korisnik može dobiti za isto grlo regres samo jednom u toku kalendarske godine. Zainteresovani poljoprivrednici za korišćenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva
  • Fotokopiju kartice namenskog računa
  • Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2022. godinu (Uprava za trezor)
  • Potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu
  • Fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (Potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)
  • Uverenje o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva ( Lokalna poreska administracija)

Potrebna dokumentacija se predaje u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš, kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova.

Opština Nova Varoš poziva sva poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost subvencionisanja veštaškog osemenjavanja krava. Mera će se sprovoditi do utroška sredstava.

Opštinska uprava Nova Varoš

PP Media