Švajcarska sa više od 230.000 evra podržava poboljšanje položaja sakupljača otpada 

Prijepolje – Kroz program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ Vlada Švajcarske podržava sprovođenje 10 projekata lokalnih samouprava, među kojima je i Prijepolje, usmerenih na poboljšanje ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada i unapređenje njihovog pristupa javnim uslugama relevantnim za socijalnu uključenost u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom. 

Foto: Promo

Ukupan iznos finansijske podrške je 234.566 evra, a projekte će sprovesti Bač, Valjevo, Kula, Loznica, Obrenovac, Odžaci, Prijepolje, Ruma, Sremska Mitrovica i Šid. Ove lokalne samouprave su ujedno uključene i u nacionalni „Program čvrstog otpada u Srbiji“ i imaju najviše sakupljača otpada čiji su izvori prihoda ugroženi usled zatvaranja divljih deponija i uspostavljanja regionalnih reciklažnih centara.

Opština Prijepolje  dobiće 22.152 evra za projekat uspostavljanja lokalnog koordinacionog mehanizma i angažovanja porodičnog asistenta sa punim radnim vremenom koji će pokrivati i prioritetnu grupu u Sjenici, fokus će biti na regionalnoj saradnji sa Pribojom, Novom Varoši i Sjenicom. Opština Prijepolje je već uradila procenu potreba sakupljača i njihova uloga će biti definisani, a mere za poboljšanje statusa uključene u novi Regionalni plan upravljanja otpadom koji obuhvata Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu. Obuhvat podrške u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ odnosi se na angažovanje porodičnog asistenta za pružanje direktne pomoći ugroženim porodicama neformalnih sakupljača otpada i osnivanje lokalnog koordinacionog mehanizma za sistemsku podršku u rešavanju prava i potreba lokalnih sakupljača otpada.

Podržane lokalne samouprave će u naredna 22 meseca realizovati projekte u saradnji sa centrima za socijalni rad, kancelarijama Nacionalne službe za zapošljavanje, javno komunalnim preduzećima, domovima zdravlja i lokalnim organizacijama civilnog društva.

Vrednost pojedinačnih projekata zavisila je od broja članova porodica sakupljača otpada sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave, kao i od potrebe da se podrže porodice sakupljača na teritoriji drugih lokalnih samouprava. 

PP Media