Read more

Prijepolje: Spas od ekološke katastrofe leži u Dubokom dolu

Na šestom kilometru regionalnog puta od Prijepolja prema Bistrici nalazi se Duboki do, mesto nekadašnjeg kamenoloma Bare. Pomenuta lokacije prostire se na skoro 2,5 ha, i bila je alternativno rešenje “Banjici”, za izgradnju Regionalne sanitarne deponije za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Njen vlasnik Mirsad Mustajbegović prijepoljac koji više od jedne decenije živi […]