Read more

Enver Beganović pešice krenuo na sveti put u Meku dug 6600 kilometara, podrška stigla i od pravoslavaca

Priboj/Rudo – Obaveza svakog islamskog vernika, ako mu zdravlje i materijalne mogućnosti dozvoljavaju da putuje i obavlja propisne obrede je put u Meku na tzv. hadžiluk.  Svake godine to učini oko dva i po miliona ljudi. Jedan od njih je i Enver Beganović iz Austrije, inače rodom iz Bosne. On je još 18. novembra pešice krenuo […]