Read more

Priboj: Smanjene komunalne tekse preduzetnicima i proizvođačima

Na zasedanju lokalnog parlamenta grada na Limu doneta je odluku o promeni statusa ovdašnje Direkcije za izgradnju. Priboj se tako svrstao u red opština u Srbiji, koje nisu pristupile likvidaciji Direkcije za izgradnju. Naime, na osnovu preporuke Komisije za usklađivanje osnivačkih akata javnih preduzeća sa Zakonom o JP kao i Opštinskog veća Priboja, odbornici su […]