Priboj: Smanjene komunalne tekse preduzetnicima i proizvođačima

Na zasedanju lokalnog parlamenta grada na Limu doneta je odluku o promeni statusa ovdašnje Direkcije za izgradnju. Priboj se tako svrstao u red opština u Srbiji, koje nisu pristupile likvidaciji Direkcije za izgradnju. Naime, na osnovu preporuke Komisije za usklađivanje osnivačkih akata javnih preduzeća sa Zakonom o JP kao i Opštinskog veća Priboja, odbornici su izglasali Odluku o formiranju novog Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja. Obrazlažući razloge da se ne ide u likvidaciju Direkcije za izgradnju Priboja, čelnici lokalane samouprave su kao glavni razlog naveli kvalitetan kadar, iskustvo i stručnost zaposlenih u ovom preduzeću. Shodno tome, pružila im se šansa da se po tržišnim principima svojom stručnošću izbore i time sačuvaju radna mesta za svih 18 radnika.
Odbornici su takođe usvojili Odluku o trećem rebalansu budžeta za ovu godinu, čime su sredstava od oko 64 miliona dinara sa aproprijacija koje se ukidaju do neizvršenog dela preostalih obaveza Direkcije za izgradnju Priboja, preneta na teret budžeta opštine Priboj.
Lokalni parlamen je doneo i set Odluka o izmenama lokalnih komunalnih taksi, na osnovu kojih će biti umanjeni nameti za najveći broj proizvođača i preduzetnika ove opštine.
PP Media