Read more

Lokalne samuoprave određuju ekonomsku cenu predškolskog programa

Lokalne samuoprave će ubuduće utvrđivati ekonomsku cenu predškolskog programa i visinu svog učešća u troškovima, i to u rasponu do 80 odsto od ekonomske cene po detetu utvrđeno je izmenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koje je danas usvojila Skupština Srbije. To rešenje je precizirano radi usklađivanja sa nedavno usvojenim novim Zakonom o osnovama […]