Read more

Male mlekare velika šansa za stočare iz planinskih sela

Prijepolje/Nova Varoš – Proizvodnja – prerada mleka u lokalnoj mlekari kapaciteta do 5.000 litara mleka nedeljno, šansa je za farmere na brdsko planinskom području. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede podstiče razvoj ovakvih mlekara tako što daje subvencije za njihovu gradnju i opremanje. Prednosti ovakve mlekare jeste održiva proizvodnja tradicionahlnih proizvoda. Postizanje dobrog kvaliteta uz poštovanje […]