Read more

Stručna praksa o trošku opštine, za devet lica

Nova Varoš – Praksa za nezaposlene sa teritorije novovaroške opštine koji se prvi put stručno osposobljavaju za određena zanimanja, poslednja je uspešno realizovana mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022. Ove godine odabrano je devet kandidata koji su ispunili sve potrebne kriterijume i uslove. Кonkurs za stručnu praksu, koji je raspisala Nacionalna služba […]

Read more

Prijepolje: Raspisan Javni poziv za stručnu praksu

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15 ), i člana 3. i 4. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Prijepolje broj 3507-101-10/2016 […]