Stručna praksa o trošku opštine, za devet lica

Nova Varoš – Praksa za nezaposlene sa teritorije novovaroške opštine koji se prvi put stručno osposobljavaju za određena zanimanja, poslednja je uspešno realizovana mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022. Ove godine odabrano je devet kandidata koji su ispunili sve potrebne kriterijume i uslove.

Foto: A.Rovčanin

Кonkurs za stručnu praksu, koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje Prijepolje, u saradnji sa Opštinom Nova Varoš, završen je ovih dana. Кandidati će najduže 12 meseci, u zavisnosti od stepena stručne spreme, sticati prva radna iskustva kroz praksu u lokalnoj administraciji i opštinskim javnim preduzećima i ustanovama. I to uz određenu novčanu nadoknadu, ali bez zasnivanja radnog odnosa.

-Za realizaciju ove mere, koja će se u celosti finansirati sredstvima lokalne samouprave, iz opštinskog budžeta za ovu godinu opredeljeno je 3,5 miliona dinara – ističe opštinska koordinatorka za Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) Anita Ibrović, članica lokalnog Saveta za zapošljavanje.

Ona za „Varoške novine“ pojašnjava da će odabrani kandidati stručnu praksu od najmanje šest meseci za srednju stručnu spremu, do najduže 12 za visoku, obavljati na različitim poslovima u Opštinskoj upravi, Centru za socijalni rad, Domu zdravlja, „Energiji Zlatar“, Predškolskoj ustanovi, Кomunalnom preduzeću i Šumskom gazdinstvu Prijepolje – Organizacionoj jedinici u Novoj Varoši. Nakon isteka mere, praktikanti stiču pravo i za polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Tokom trajanja stručne prakse angažovanim praktikantima će se preko NSZ isplaćivati novčane nadoknade u mesečnom iznosu od 22.000 dinara za lica sa završenom srednjom školom, 24.000 onima sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, a 27.000 dinara licima sa završenim fakultetom.

-Od izabranih devet praktikanata, čak sedam je sa fakukultetskom diplomom. Među njima su biolozi, ekolozi, ekonomisti, šumarski inženjeri, sociolozi, psiholozi, agronomi – kaže Ibrović i dodaje da će svi oni već u narednih nekoliko dana započeti sa stručnom praksom.

Iz opštinskog Saveta za zapošljavanje, inače, podsećaju da je za realizaciju mera u okviru ovogodišnjeg LAPZ-a , zajedno sa stručnom praksom, utrošeno ukupno oko 12.500.000 dinara

-Zahvaljujući uspešno sprovedenim merama javnih radova (kroz tehničku podršku i sufinansiranje), programu samozapošljavanja i sada stručnoj praksi, do privremenog zaposlenja došlo je 65 Novovarošana sa evidencije tržišta rada i to različite obrazovne, starosne i socijalne strukture – naglašava predsednik opštinskog Saveta za zapošljavanje Predrag Šaponjić. On dodaje da se već godinama unazad kao najkorisniji pokazao program javnih radova, u okviru koga se i angažuje najviše Novovarošana bez zaposlenja.

Varoške novine