Read more

Priboju zahvalnica Saveta Evrope

Priboj – Opština Priboj je već četiri godine aktivna u zajedničkom programu Evropske Unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih, kao i njihove kompetencije za rad. Кompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo […]