Priboju zahvalnica Saveta Evrope

Priboj – Opština Priboj je već četiri godine aktivna u zajedničkom programu Evropske Unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih, kao i njihove kompetencije za rad.

Priboju zahvalnica od Saveta Evrope, foto: Opština Priboj

Кompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Na završnom trodnevnom skupu u Aranđelovcu, opštinu Priboj predstavljao je Vuk Luković, šef kabineta predsednika Opštine, koji je u ime lokalne samouprave primio zahvalnicu Saveta Evrope za unapređenje u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

To je bila prilika da se razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, pa su radionici u Aranđelovcu prisustvovali i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici 31 lokalne samouprave, koje su uključene u Program.

Ocena je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete podrške“ i njihovo iskustvo je dragoceno i za ostale opštine u Srbiji.

Predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu,koji je uspešno realizovan.

PP Media