Treninzi za upravljače projekata Evropskog PROGRES-a

Projekat Evropskog PROGRES-a i ACES-a organizovali su trening sa licenciranim predavačima. Trening se odnosi na primenu FIDIC ugovora.
Iz opština u srbiji, koje kroz aplciranje sa svojim projektima učestvuju na konkursu za dobijanje sredstava od strane PROGRES-a, za pohađanje FIDIC treninga odobrena su po tri lica. Za opštinu Prijepolje obuku za upotrebu FIDIC ugovora završili su dipl. ing. arh. Selma Čičić, Jasmina Delendžič-dipl. ing. građ. i dipl. pravnik Aleksandar Vujičić.
FIDIC trening je trajao godinu dana, vremenski raspoređen u 4 modula, a koji je dizajnuran da pruži praktične smernice za one koji će biti uključeni u upravljanje projektima, gde se zahteva upotreba FIDIC oblik ugovora. Olaznici su se na obuci upoznali sa FIDIC procedurama na investicionim projektima, kao i sa vrednostima i problemima koji se mogu javiti prilikom korišćenja ovakvih formi ugovora u Srbiji.
Nakon dobijanja sredstava za finansiranje projekata, za predstavnike opština koji dobiju sredstva, od strane ACES-a biće organizovane radionice, koje će imati za cilj pružanje pomoći upravljačima projekta u realizaciji istih.
PP Media