Prijepolje dobilo novi grb i Dan opštine

Na sednici Skupštine opštine Prijepolje usvojen je novi grb, koji za razliku od starog pored sibola većinskog naroda na sebi sadrži i obeležja koja predstavljaju bošnjački narod. Za predlog novog grba glasalo je 25 odbornika, dok je 13 bilo protiv. Izbor novog grba nisu podržali odbornici Stranke demokratske akcije Sandžaka, iako čine deo vladajuće većine u ovoj opštini.
Nakon trodnevne rasprave u lokalnom parlamentu Prijepolja, koju su obeležili i prekidi izazvani od strane pokreta Dveri, usvojen je predlog za novi grb i izbor Dana opštine. Predsednik OO SDP u Prijepolju Esad Hodžić istakao je zadovoljstvo zbog usvajanja novog grba, jer je ovo prvi put u istoriji Prijepolja da se na grbu nađu obeležja bošnjačkog naroda, koji ravnopravno sa većinskim srpskim narodom živi u ovoj sredini.
„Izmeni grba nismo pristupili zato što nam smeta nešto na starom grbu, već iz razloga što taj grb nije sadržao niti jedan simbol bošnjačkog naroda i samim tim nije pokazivao da u ovoj sredini živi i bošnjački narod“-istako je Hodžić.
Odbornicima SNS i samostalnim odbornicima koji su ranije pripadali SPS-u na novom grbu smeta što lik Belog anđela zauzima znatno manju površinu grba, nego što je to bio slučaj sa prethodnim, dok odbornicima koji pripadaju bošnjačkim strankama (SDA, BDZS i DPS) dovoljan argument da podrže izbor novog grba nije bio ni to što se na prethodnom grbu opštine Prijepolje nisu nalazila obeležja bošnjačkog naroda. Predlog novog grba podržao je samostalni odbornik Slobodan Gojković, koji je istakao da je jako dobro što novi grb sadrži obeležja bošnjaka.
„Ranije sam bio protiv da se stari grb menja, ali sada se kajem zbog toga, jer nisam imao u vidu da u ovoj sredini žive i bošnjaci“, kazao je Gojković.
„Iako je predlog novog grba mnogo povoljniji za bošnjake nego prethodni grb, nismo ga podržali jer smatramo da on pokazuje da bošnjaci u Prijepolju nisu ravnopravni sa većinskim narodom“, kazao je ispred SDA Nedžad Hožić.
Predsednik SO Prijepolje Vukosav Tomašević istakao je da je zadovoljan usvajanjem novog grba, kao i time što odbornici nisu podlegli pritiscima vanparlamentarnih stranaka, koje ne misle dobro Prijepolju.
Usvajanjem 22. i 23. tačke dnevnog reda na sednici Skupštine opštine Prijepolje, Dan opštine će se obeležavati svakog 7. jula, dok će novi grb od strane Heraldičkog društva u Prijepolje stići u roku od 60 dana od dana njegovog usvajanja.
PP Media