Turistička organizacija Prijepolje traži radnike za prijem u stalni radni odnos

Prijepolje – Turistička organizacija Prijepolje raspisala je konkurs za prijem dva radnika sa visokom stručnom spremom u stalni radni odnos, na poziciji “organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda”.

Foto: A.Rovčanin

Na sajtu ove ustanove navodi se da se radnici traže na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Kadrovskog plana Turističke organizacije za ovu godinu i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Od budućih radnika se između ostalog očekuje da realizuju aktivnosti u vezi sa kreiranjem, razvojem i promocijom  turističkog proizvoda. Da sarađuju sa turističkom privredom i drugim organizacija koje učestvuju u kreiranju, razvoju i promociji turističkih proizvoda kao i sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa, realizacija aktivnosti na plasmanu kreiranih proizvoda, da učestvuju u izradi turističkog propagandnog materijala za domaća, regionalna i međunarodna tržišta.

Konkurs je otvoreno do 10. decembra, nakon čega će Komisija izvršiti proveru i odabir kandidata.

PP Media