„Tvoja ideja, naša podrška“ – kako da mladi pokrenu svoj biznis

Informativni dani o procesu dodele bespovratnih sredstava mladima za pokretanje biznisa pod nazivom „Tvoja ideja, naša podrška“ u organizaciji Evropskog PROGRESa biće održani u periodu od 8. do 25. aprila 2016. godine u Bujanovcu, Vranju, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Prijepolju i Ivanjici. Cesija u Prijepolju biće održana 20. aprila od 12h u prostorijama Doma kulture i predviđena je za učsnike iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši. Cilj informativnih sesija je upoznavanje budućih mladih preduzetnika i preduzetnica sa programom podrške i neophodnim koracima – od prijavljivanja, preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava za pokretanje biznisa.
Pravo učešća na konkursu imaju nezaposleni mladi od 18 do 30 godina starosti, koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku podnošenja koncepta poslovne ideje, a imaju stalno prebivalište i planiraju pokretanje biznisa u jednoj od opština koje su uključene u realizaciju programa Evropski PROGRES. Evropska unija i Vlada Švajcarske će sa ukupno 180.000 evra podržati do 20 start-up preduzeća u oblasti proizvodnje, informacionih tehnologija i prehrambene industrije, odnosno prerade hrane sa najviše 10.000 evra. Najniži iznos sredstava koji će se dodeljivati po projektu iznosi 2.500 evra.
Ocenjivanje projekata će se odvijati kroz dve faze. Prva faza podrazumeva dostavljanje koncepta poslovne ideje, dok će kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biti u obavezi da pohađaju program obuke iz preduzetništva. Samo oni koji uspešno završe obuku ispuniće uslov da konkurišu sa kompletnim predlozima projekata.
PP Media