U HE „Potpeć” – četvrti agregat

Nova Varoš/Priboj – U novoj mašinskoj zgradi, 117 metara nizvodno od brane, biće agregat snage 12,7 megavata. Gradiće se tunel prečnika 3,2 metra. Naproleće tender za radove – najavljuje EPS.

Foto: D.Gagričić

HE „Potpeć” na Limu dobiće 4. agregat, snage 12,7 megavata, koji će proizvodnju struje povećati za oko 15,2 gigavat – časova godišnje.

Novi agregat biće u novoj mašinskoj zgradi, 117 metara nizvodno od brane. Voda će na turbinu stizati tunelom prečnika 3,2 metra i ukopanim na dubini od 19 metara.

HE „Potpeć” u sistemi „Limskih HE”, sa tri agregata snage 54 megavata, izgrađena je 1967. godine, na desnoj obali Lima, oko pet kilometara uzvodno od Priboja. Betonska gravitaciona brana visoka je 46 metar, sa akumulacijom od oko 27,5 miliona kubnih metara vode.

Duže od tri decenije je pominjan ovaj poduhvat, kako u najavama čelnika EPS-a i predstavanika države, tako i u odgovorima na pitanja novinara. Naglašavalo se korišćenje vode Lima, koja pri većem dotoku, u vreme kiša i topljenja snega, preliva preko brane. Sada se ističe i da 4. agregat treba da bude na mreži dalekovoda pre početka revitalizacije agregata i tako zameni proizvodnu jedinicu koju u tom trenutku budu zaposeli majstori i inženjeri.

Foto: D.Gagričić

Za ovaj projekat se, prema najavama iz EPS-a i pisanju medija, usaglašava tenderska dokumentacija u skladu sa procedurama Evropske investicione banke i Evropske bnanke za obnovu i razvoj. Očekuje se da će do kraja ove godine biti završena dokumentacija, a tender za izgradnju 4. agrgata, uz revaitačlizaciju postojeća tri biti raspisan u drugom kvartalu 2024. godine.

Učinak erozije u jezeru

Limsko jezero je na udaru erozije i nemara. Pritoke i Lim u jezero donose velike količine erozivnih nanosa, koji se spiraju sa strmih terena slivnog područja, a talože se i zemlja i građevinski matarijal koji na obale dovoze firme i pojedinci.

Zlatarinfo