U Novoj Varoši povećava se broj mesnih zajednica

Nova Varoš – Odbornici Skupštine opštine Nova Varoš usvojili su Odluku o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu. Takođe, usvojena je i izmena Odluke o broju mesnih zajednicama na teritoriji opštine Nova Varoš, koja predviđa da se umesto sadašnjih 13, formira ukupno 30 mesnih zajednica.

Foto: A.Rovčanin

Na početku sednice, odbornici iz redova opozicije predložili su kao dopunsku tačku dnevnog reda razmatranje poništavanja građevinske dozvole za izgradnju Vizitorskog centra na Rastokama po zahtevu koji je nakon uočenih nezakonitosti uputio Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), u saradnji sa inicijativom „Studenac“ iz Nove Varoši.

Izgradnju pomenutog objekta, vrednog 85 miliona dinara, Opština Nova Varoš je, kao investitor projekta, predvidela bez uslovao zaštiti prirode i bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Takođe, Opština je izdala lokacijske uslove, jer budući da se radi o zaštićenom području prve kategorije nadležnost za to ima isključivo Ministarstvo građevinarstva, u skladu Zakonom o planiranju i izgradnji. 

Iako predlog opozicije nije prihvaćen, zamenik predsednika opštine Nova Varoš Branko Bjelić iskoristio je priliku da pojasni javnosti kako je došlo do ove situacije, ističući da je sporna građevinska dozvola izdata u skladu sa tada važećim pravilima i procedurama, koje su se kasnije našle u suprotnosti sa odredbama koje se odnose na proširenje granica SRP Uvac.

Takođe, Bjelić je obavestio odbornike o lepim vestima za opštinu Nova Varoš koje su stigle ovog jutra koji će omogućiti realizaciju brojnih projekata na dobrobit građana ove opštine.

Na 23. sednici usvojeni su izveštaji o radu za prva tri meseca ove godine JP „3.Septembar“, Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o. Nova Varoš i  „Energija Zlatar NV“ d.o.o.Nova Varoš.

PP Media