U Poseban birački spisak nacionalnih manjina upisano 507.183 birača

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je u ponoć doneo Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina kojim je utvrđeno da je u taj spisak upisano ukupno 507.183 birača. Od tog broja ukupno 462.759 birača ostvaruje biračko pravo na neposrednim izborima za članove 18 nacionalnih saveta, koji će glasati na 926 biračkih mesta koje je utvrdila Republička izborna komisija, a za četiri manjine koje članove nacionalnog saveta biraju putem elektorske skupštine upisano je 44.424 birača, saopštilo je resorno ministarstvo.

Svi građani sa biračkim pravom, pripadnici nacionalnih manjina, nastvaljaju nesmetano da se upisuju u Poseban birački spisak do 31. oktobra 2018. godine u ponoć.

„Pozivam još jednom sve naše građane, pripadnike nacionalnih manjina da izađu na izbore i biraju članove svog nacionalnog saveta, jer veće učešće pripadnika nacionalnih manjina na ovim izborima, daje veći legitimitet telima koja brinu o jeziku, kulturi, upotrebi jezika i pisma i obrazovanju manjina“, rekao je Ružić.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održaće se 4. novembra 2018. godine.

Na njima će 18 nacionalnih manjina birati članove svojih nacionih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima i to: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka, dok će četiri nacionalne manjine birati svoje članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, i to: makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska.
Izvor: Tanjug