U Priboju postavljene nove zaštitne ograde za veću bezbednost saobraćaja

Priboj – Nastavljajući planirane aktivnosti na povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, ovih dana preduzeo niz konkretnih mera na neutralisanju kritičnih tačaka na putevima naše opštine.

Tako je na 23 mesta postavljeno ukupno 300 metara metalne zaštitno -odbojne ograde sa reflektujućim katadiopeterima,na magistralnim i lokalnim putevima u našoj sredini, na rizičnijim deonicama pored reka ili vrlo strmih terena,a koje su neretko bile i mesto saobraćajnih nezgoda. odnosno sletanja sa kolovoza. Ograda je postavljena na novih 16 deonica,dok je na preostalim mestima,postojeća zaštitna ograda samo produžena.

Zaštitna polja su,zavisno od rizika deonice, od četiri pa do 24 metra,a postavljena su na Jarmovcu, i još na 10 mesta na magistralnom putu uz Banju do Gajeva,zatim na četiri udarna mesta na regionalnom putu kroz Crnuge, na opštinskom putu za Кrajčinoviće na dva mesta,u Valovlju i na Lageru,kao i na lokalnim asfaltnim putevima u Gračanici, u Potpeću na putu za naselje iznad pruge,u Кratovskoj reci za Ćirkoviće, u naselju Mramorje,iznad pumpe i u MZ Sastavci prema Poljani.

Deonice na kojima je postavljana zaštitno-odbojna ograda odredili su stručnjaci iz ove oblasti,radove je izvela firma „Verkering“ iz Novog Sada,a sredstva od milion dinara,preko Saveta za bezbednost saobraćaja, obezbedila je opština Priboj.

Radi bolje preglednosti na određenim krivinama ili raskrsnicama novih asfaltnih puteva, Opštinski savet za bezbednost saobraćaja, je u saradnji sa JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj,postavio i novih 8 saobraćajnih ogledala,ito dva u Mijailovcu u MZ Banja,dva na Luci,u ulicama Save Кovačevića i Bore Penzića,zatim na Zelencu, u Poljicu u ulici Novice Manovića, pa u MZ Mažići prema manastiru Orahovica i u centru MZ Sjeverin.Vrednost ove investicije je oko 200 hiljada dinara.

Uporedo sa ovim aktivnostima Savet je inicirao i rešavanje tri manja infrastruktrna prblema u vrednosti od 57 hiljada dinara,a radi se o postavljanju zaštitnih stubova između METŠ i Gimnazije,čime se onemogućava prolaz automobila prema kompleksu školskih terena,zatim postavljanje zaštitne ograde za pešake na novizgrađenom stepeništu za prelaz magistralnog puta u naselju Rabrenovac.kao i izgradnja nastrešnice na autobuskom stajalištu u Кratovksoj reci,gde javni prevoz, pored građana,čeka i određen broj školaraca.

PP Media