U Priboju potpisani ugovori za zamenu ložišta u individualnim domaćinstvima

Priboj – Sa 68 individualnih domaćinstava u Priboju, koja su ispunila propisane uslove po javnom konkursu, potpisani su ugovori za subvencionisanu nabavku energetski efikasnijih ložišta.

Opština Priboj je tokom leta raspisala konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine. Za ovu namenu ukupno je opredeljeno pet miliona dinara, od čega je tri miliona obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, a dva miliona dinara lokalna samouprava. Od ovog iznosa, 500 hiljada dinara opredeljeno je za nabavku šporeta na čvrsto gorivo za korisnike Centra za socijalni rad.

– Na konkurs je prispelo 77 prijava, od čega devet prijava nije ispunjavalo propisane uslove konkursa – ističe Marko Janjušević, energetski menadžer opštine Priboj i dodaje da je Komisija obišla sva domaćinstva i uverila se u stanje na terenu.

Individualna domaćinstva, kojima je odobrena subvencija, sami nabavljaju peći i kotlove, Komisija će to opet proveravati na terenu, i tek se onda, u roku od 45 dana, realizuje predviđena mera subvencionisanja.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta vazduha i očuvanje i zaštita životne sredine, odnosno smanjenje štetnih emisija i produkata sagorevanja, nastalih upotrebom neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

PP Media