Tablet računari za novovaroške žene sa sela

Nova Varoš – Kako bi pospešile poslovanje, ženama iz ruralnih područja Nove Varoši koje su prošle sve obuke u okviru projekta „ŽEN-e jednake u biznisu“ dodeljeni su tablet računari.

Foto: A.Rovčanin

Projekat „ŽEN-e jednake u biznisu“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Republike Srbije, a sprovodi Кancelarija Ujedinjenih Nacija za projektne usluge ( UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SКGO).

Cilj projekta „ŽEN-e jednake u biznisu“ je ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja opštine Nova Varoš, putem umrežavanja i osposobljavanja za savremene oblike društvene i poslovne angažovanosti, kao i unapređenje položaja žena formiranjem ženske mreže kao formalno-pravnog mehanizma za povezivanje.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor d.o.o. koja je sprovela četiri celodnevne radionice na teme unapređenje lanca vrednosti u agroturizmu, obuka iz digitalne pismenosti, e-usluge i e-trgovina i primeri uspešnih ženskih biznisa i udruženja.

U fokusu su bile žene koje se bave agrobiznisom.

PP Media