U Priboju uklonjeni radioaktivni gromobrani

Priboj – Stručnjaci Instituta za nuklearnu nauku „Vinča” iz Beograda, demontirali su osam radioaktivnih gromobrana na području Novog Priboja. Dva gromobrana bila su pored tribina gradskog stadiona i bazena, dok se preostalih šest nalazilo na stambenim zgradama, sve u novom delu grada.

Uklonjeni radioaktivni gromobrani, foto: PP Media

Nakon stručnog uklanjanja radioaktivnih izvora sa dosadašnjih gromobrana, oni su bezbedno transportovani u adekvatnim kontejnerima i namenskim vozilima prevezeni do skladišta za radioaktivni otpad. Na mestu dosadašnjih radioaktivnih gromobrana montirani su novi sa brzim delovanjem.

Prema rečima nadležnih iz Instituta „Vinča”, ovi gromobrani, iako su bili aktivni, nisu imali štetna dejstva za građane, jer su jonizujući zraci bili usmereni u nebo odnosno vazduh, a samo u slučaju neke havarije na krovu zgrada, gde su obično postavljeni mogli su imati štetno zračenje po građane i životnu sredinu.

– Uklanjanje radioaktivnih gromobrana i zamena novim, prilično je skup posao i zakonska obaveza, ali je pre svega preventivno delovanje. Opština Priboj je, iako mala lokalna samouprava, jedna od retkih opština u Srbiji koja je to uradila, kako na javnim objektima, tako i na stambenim zgradama, što su o svom trošku morale da urade Skupštine stanara zgrada, što je kao društveno odgovorno ponašanje prema svojim građanima, za svaku pohvalu i javno isticanje –  rekla je dr Marija Šljivić – Ivanović, zamenik direktora Laboratorije za zaštitu od zračenja i životne sredine Instituta za nuklearne nauke „Vinča” iz Beograda.

Sredstva za demontažu dosadašnjih radioaktivnih gromobrana i postavljanje novih sa brzim delovanjem, u iznosu od 2.700.000,00 dinara, obezbedila je opština Priboj.

PP Media