Udrženje Nova vizija: Od ideje do biznisa – Program smanjenja nezaposlenosti teže zapošljivih grupa žena u prijepoljskoj opštini

Prijepolje – Udruženje Nova vizija u saradnji sa Turističkom organizacijom, Odeljenjem za poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje i firmom Krojač doo iz Beograda započelo je realizaciju „Programa smanjenja nezaposlenosti   teže zapošljivih grupa žena  u prijepoljskoj opštini“ koji podržava Fondacija za otvoreno društvo. Kroz edukaciju (teorijski i praktičan rad) kao i dodelu opreme i materijala za samostalno započinjanje biznisa 15 nezaposlenih žena biće obuhvaćeno programom obuke za preduzetništvo,  plasman i izradu dekorativnih predmeta. 

Foto: A.Rovčanin

Značajan segment programa je i  povećenje kapaciteta lokalne samouprave prijepoljske opštine kroz obuke i podršku u oblasti pružanja usluga nezaposlenim ženama i ostalim teže zapošljivim i ranjivim kategorijama stanovništva radi povećanja zapošljavanja i samozapošljavanja.

„Programa smanjenja nezaposlenosti   teže zapošljivih grupa žena  u prijepoljskoj opštini“ odgovara na potrebe nezaposlenih žena iz kategorije teže zapošljivih  lica i omogućava  njihovu veću integraciju  u lokalnu zajednicu. Nezaposlenost, siromaštvo, slaba obrazovanost i marginalizacija mogu se prevazići kroz razvoj njihovih kompentencija, poslovnih veština, podsticanje preduzetništva i jačanje  jedinica lokalne samouprave  da prepoznaju njihove probleme i razviju mehanizme za prevazilaženje i lakše zapošljavanje teže zapošljivih lica. 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

u

„Programu smanjenja nezaposlenosti   teže zapošljivih grupa žena  u prijepoljskoj opštini“

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program) sprovodi  Udruženje Nova vizija Prijepolje u saradnji sa Turističkom organizacijom Prijepolje, Odeljenjem za poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje i firmom Krojač doo iz Beograda, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. 

Ovim putem Udruženje Nova vizija  poziva sve zainteresovane  pripadnice ženskog pola iz prijepoljske opštine  koje pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica  da se prijave za učešće u Programu.

Opšti cilj Programa jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.

Program se sastoji iz 2 komponente:

  1.  Program obuke ciljne grupe za preduzetništvo, plasman i izradu suvenira i dekorativnih predmeta, dodela opreme i repro materijala 
  2. Osnaživanje žena i jačanje kapaciteta predstavnika lokalne samouprave i drugih relevantnih aktera kroz učešće u izradi razvojnih dokumenata i obuku za sprovođenje mera uspešne politike zapošljavanja

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Kandidatkinje koje žele da saznaju više informacija o programu, predviđenim aktivnostima, kriterijumima za prijavljivanje I vremenskom planu  mogu to učiniti slanjem  kontakt podataka (ime I prezime, broj telefona, mejl) elektronskom poštom na adresu vizija1@eunet.rs najkasnije do 20. septembra 2021.    

O rezultatima javnog poziva, daljim aktivnostima, sve prijavljenje kandidatkinje biće obaveštene 24. septembra 2021. 

PP Media