Za izgradnju vodovoda u naselju Mioska opština Prijepolje traži pomoć države

Prijepolje – Opština Prijepolje podnela je prijavu za projekat Izgradnje sekundarne vodovodne mreže za naselje Mioska ( druga faza ) po javnom pozivu za Program podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za 2022.godinu, koji je raspisao Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština.

Ilustracija, foto:RTRS

Izgradnje sekundarne vodovodne mreže za naselje Mioska ( druga faza ) podrazumeva postavljanje novih cevi u dužini od 710 metara. Vrednost investicije je 9.367.088,31 dinara bez uračunatog poreza odnosno 11.240.505,97 dinara sa PDV-om.

Od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština tražen je iznos od 8.000.000,00 dinara, dok bi učešće opštine iznosilo 3.240.505,97 dinara.

Za prvu fazu izgradnje vodovoda za naselje Mioska opština je predvidela da radi sopstvenim sredstvima. Ona podrazumeva da se kroz naselje Stražica nastavi sa cevovodom u dužini od oko 385 metara i proširenje kanalizacione mreže u dužini od 100 metara. Vrednost investicije je 6.600.00,00 dinara, odnosno 7.920.000,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština, u prošloj godini dobijena su sredstva za Projekat investicionog održavanja postojećeg objekta: PPV “Rosulje“, vodozahvata sa taložnicom i cevovoda iz sliva Mrčkovačka reka u Brodarevu čiji radovi su u toku.

PP Media