Za trudnice i porodilje put do plate će biti teži

Zakon o finansijskoj podršci porodici koji je stupio na snagu 1. jula uveo je nekoliko novina koje će porodiljama i trudnicama osigurati finansijsku stabilnost, ali i otežati put do plate jer sada umesto poslodavca moraju same da pribavljaju i predaju dokumenta.

Novim propisima uvedena je direktna uplata zarada iz budžeta države na račun porodilja i trudnica, a ne kao što je to bilo do sada na račun poslodavca. Praktično, isplata naknade više neće zavisiti od volje ili finansijskih mogućnosti poslodavca, što je do sada stvaralo kašnjenja i do tri meseca.

– Ranije su porodilje i trudnice poslodavcima dostavljale neophodnu dokumentaciju – doznake, fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, fotokopiju overene zdravstvene knjižice, izveštaj lekarske komisije. Poslodavci su potom pravili rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i svu dokumentaciju slali u službe dečije zaštite u lokalnim samoupravama. Sada je porodilja u obavezi da sama pribavi dokumenta i da ih najkasnije 28 dana pre termina za porođaj ili najranije 45 dana pre termina preda na pisarnicu socijalnih službi – kažu u pravnoj službi u jednoj beogradskoj privatnoj firmi.

U Ministarstvu za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kažu za „Blic“ da je zakon menjan upravo da bi olakšao procedure porodiljama i obezbedio redovnu isplatu naknade.

– Ranijih godina porodilje su se često žalile da poslodavci kasne sa isplatama. Sada su procedure pojednostavljene, poslodavac više nije posrednik i kašnjenja ne bi trebalo da bude – ocenili su u ministarstvu. Izmenama zakona predviđeno je i da se naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci pre otpočinjanja odsustva sa rada. Osnovicu za naknadu neće utvrđivati poslodavac, već lokalna samouprava. Ovi podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Prilikom isplate zarada se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, poput rata kredita i slično, već je porodilja dužna da te obaveze izmiri sama.

Porodiljsko i za nezaposlene
Do sada su naknadu za vreme porodiljskog mogle da dobiju samo majke u radnom odnosu. Novim zakonom ovo pravo je prošireno na žene koje samostalno obavljaju delatnost, koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva i koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora.

Takođe, od 1. jula ovo pravo imaju i nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci, pre rođenja deteta, ostvarivala prihode. Pravo na naknadu će imati i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik, kao i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta. Ovoj listi pridružuju se i zaposlene žene koje su u radni odnos stupile nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno.
Izvor: Blic