Zasedao pribojski parlament – više novca za ekologiju i infrastrukturu

Priboj – Opštinski parlament u Priboju doneo je  odluku o drugom rebalansu budžeta,koji predviđa uvećanje za 9,1 odsto i sada iznosi 1.726.430.000,00 dinara.

Odbornici SO Priboj, foto: Opština Priboj

Najveće povećanje  u usvojenom rebalnasu budžeta je za oblast zaštite životne sredine, gde  je opredeljeno 93,4 miliona dinara, i to u prvom redu  za projekat sanacije nesanitarne deponije “Duboki potok” u Druglićima, koji finansira Republika  Srbija sa 60 miliona dinara,dok će iznos od 11,4 miliona dinara  zajednički finansirati opštine korisnici – Priboj, Prijepolje i Nova Varoš.

Rebalansom budžeta predviđena su i sredstva za izradu projekata za izgradnju kanalizacione mreže, za organizaciju saobraćaja i izgradnju neophodne infrastrukture,kao i za rekonstrukciju fasade zgrade OŠ “Nikola Tesla” u Pribojskoj Banji, što će se finansirati većinskim sredstvima Republike.

SO Priboj jednoglasno je prihvatila i set odluka iz oblasti saobraćaja, a  prva se  odnosi na proglašenje za opštinski put  putnog pravca Jarmovac- Jabuke – Ljeskovac – manastir Uvac,u dužini od 14,5 kilometara, gde se dovršetak asfaltiranja planira bespovratnim sredstvima EU.

Usvojena je i Odluka o taksi prevozu na teritoriji opštine Priboj,koja bi trebalo da doprinese unapređenju ovog segmenta  javnog prevoza,na zadovoljstvo i postojećih taksista,ali pre svega  korisnika ove vrste prevoza.Gotovo svi učesnici u  raspravi  izrazili su potrebu za uvođenjem  i u Priboju službe “Halo taksi”.

Odbornici SO Priboj prihvatili su i Plan detaljne regulacije stambenog bloka  između ulica Nemanjina,Vuka Кardžića,Dragoljuba Savića i Veljka Vlahovića, kao i izmene  odluke o Opštinskoj upravi,u delu koji se odnosi na Кabinet predsednika opštine,što je samo usaglašavanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Bez rasprave prihvaćen je izveštaj o radu za prošlu  godinu i plan rada za naredni period  PU “Neven”,gde se zbog  formirane liste čekanja,očekuje proširenje kapaciteta za boravak pribojskih mališana.

Za direktora “Zavičajnog muzeja” u Priboju imenovana je Dušica Raković,koja je do sada bila VD direktora ove ustanove, a zbog odlaska u penziju dosadašnjeg direktora Sava Spasojevića,za VD direktora Ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar” imenovan je Aleksandar Mandić. 

Preostala kadrovska problematika odnosila se  uglavnom na izbor novih članova školskih odbora pribojskih  osnovnih i srednjih škola.

PP Media