U Prijepolju održan Info dan posvećen sticanju radne prakse u kompanijama za povratnike i teže zapošljiva lica

Prijepolje – U prijepoljskoj Filijali NSZ održan je Info dan posvećen Programu podrške integraciji na tržište rada povratnika iz inostranstva i lokalno teže zapošljivih grupa stanovništva. Program je deo projekta koji sprovodi organizacija Razvojni biznis centar Kragujevac uz podršku nemačke organizacije GIZ i podrazumeva plaćenu dvomesečnu radnu praksu za deset lica u kompaniji Trendteks, nakon čega će im biti pružena mogućnost za zasnivanje stalnog radnog odnosa.

Foto: A.Rovčanin

Ovaj projekat će omogućiti nezaposlenim licima da kroz radne prakse steknu neophodno radno iskustvo, veštine i znanja upravo u onim poslovima koji su traženi na tržištu rada.

– Pored Prijepolja, projekat se realizuje i u Kragujevcu, Kruševcu, Vranju i Bujanovcu. U Prijepolju smo ostvarili saradnju sa kompanijom Trendteks  i deset nezaposlenih lica sa ove teritorije imaće priliku da dva meseca stiče praksu u toj kompaniji i steknu mogućnost zaposlenja – ističe  Marija Stojadinović, ispred Razvojnog biznis centra Kragujevac.

Za kompaniju Trendeks, ovo je samo nastavak saradnje sa Razvojnim biznis centrom Kragujevac. Zajednički su već realizovali jedan projekat kroz koji je 30 radnika završilo stručno osposobljavanje a neki su i pronašli stalno zaposlenje na poslovima šivača i prelaca.

Foto: A.Rovčanin

– Trendteks zapošljava oko 400 ljudi i uvek imamo potrebu za zapošljavanjem novih radnika, posebno na pozicijama modeliranja i u konfekciji. Nakon što izvršimo selekciju kandidata sa njih deset biće potpisan ugovor o plaćenom stručnom osposobljavanju – ističe direktorka kompanije Trendteks Suanita Čelebić.

NSZ Filijala Prijepolje obezbedila je prisustvo oko 40ak lica među kojima će biti izvršena selekcija za učešće u programu.

Javni poziv namenjen je  povratnicima iz inostranstva, odnosno osobama koje više ne ispunjavaju uslove za ulazak na teritoriju druge države ili boravak u njoj i drugim teže zapošljivim licima. Rok za prijavu je 14. oktobar ove godine.

PP Media